Advertise

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Khám phá họ người việt

0 nhận xét
Họ người Việt gồm các họ của người thuộc dân tộc Việt. Việt Nam nằm ở khu vực Đông Dương nên chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa từ Trung Quốc lẫn các nước vùng Ấn Độ hay dân tộc Chàm, cho nên họ người Việt cũng vậy. Nhưng đa số họ được đọc trại đi cho khác với nguyên gốc để hợp với cách phát âm tiếng Việt. Tuy vậy họ người Việt không nhiều như Trung Quốc hay các nước lớn khác. Các họ lớn ở Việt Nam đa số có một triều đại trong lịch sử nước này. Sau đây là liệt kê các họ người Việt phổ biến nhất:

 1. An
 2. Ân
 3. Ánh
 4. Âu
 5. Bạch
 6. Bùi
 7. Cao
 8. Cấn
 9. Chu
 10. Chung
 11. Doãn
 12. Dương
 13. Đàm
 14. Đan
 15. Đào
 16. Đặng
 17. Đinh
 18. Đoàn
 19. Đỗ
 20. Hoàng
 21. Hồ
 22. Lạc (họ)
 23. Lâm
 24. Liễu
 25. Lương
 26. Lưu
 27. Ma
 28. Mạc
 29. Mai
 30. Ngô
 31. Nguyễn: là họ lớn nhất 
 32. Phạm
 33. Phan
 34. Phùng
 35. Tôn
 36. Trần
 37. Triệu
 38. Trịnh
 39. Trương
 40. Vương

Leave a Reply

 
Có thể bạn chưa biết những kiến thức cần khám phá Ì 2013 Liên hệ thông tin & NsTrung.